• Home Inženýrská činnost pro firmy i soukromníky

Život na katedře

Tadeáš seděl na posteli ve svém pokoji v domě rodičů, kde stále ještě bydlel kvůli doktorandským studiím na univerzitě, a přemýšlel, jak zaujmout ženu ve všeobecném měřítku. Na katedru denně chodily desítky studentek, kandidátek na titul PhD., stejně jako on sám, bývalých přednášejících, náhodných hostů z jiných univerzit nebo médií a třeba i absolventů a absolventek, kteří se dostavili za bývalým vedoucím své diplomové práce nebo za vedoucím katedry či za některým z přednášejících, které si za dob svého studia oblíbili.

Studentova muka

Tadeáš si byl jistý, že mezi všemi těmi dívkami a dámami byla alespoň jedna, který by byla ochotná jít s Tadeášem na schůzku, alespoň jedna z těch všech dam, které tam denně potkával a uctivě zdravil a pouštěl je do dveří, musela mít zájem.